Obecný úradzimná Píla

Pozvánka na charitatívny beh

23.3.2019 (štart o 10:00) vás pozývame medzi nás - zabehať si, povzbudiť iných, relaxovať, zabaviť sa, urobiť dobrý skutok.

Okrem bežeckých trás pre vás nachystáme zaujímavé ceny, chutné občerstvenie a v prípade dobrého počasia aj populárnu hru: Živé človeče, nehnevaj sa.

Výťažok za štartovné a občerstvenie podporí dobrovoľnícke projekty obyvateľov nášho regiónu v rámci Grantového programu nadácie.

Pozvite aj svojich kamarátov a známych.

Bezplatné rozbory vzoriek vody zo studní

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2019, ktorého ústredným heslom je
„Nenechať nikoho bokom“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
dňa 20.03.2019 (streda)
bezplatne laboratórne vyšetrovať
vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov - zo studní (nie z vodovodnej siete!)
na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.
Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň
pol litra v čase od 8:00 – 13:00 hod. na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8.

SMS rozhlas

V prípade, že máte záujem dostávať informácie z obecného úradu, doručte podpísaný formulár na obecný úrad v Píle

Stránky