Zmluva o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom

Číslo zmluvy: 
01/21/2011
Obchodné meno: 
ANEO, s.r.o.
Uzavretá dňa: 
10. január 2011
Účinnosť od: 
pondelok, január 10, 2011