Častá - Papiernička ponúka prácu

Častá - Papiernička ponúka prácu pre kuchára na dohodu  ideálne pre aktívneho dôchodcu do kuchyne v Papierničke.

Kontakt bližšie informácie -  pán Boháček telefón 0910 853 014.