Zmluvy o dielo - rekonštrukcia PZ

Číslo zmluvy: 
12/2021
Obchodné meno: 
Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.
Adresa: 
Budmerice 525, 900 86 Budmerice
IČO: 
52389880
Predmet: 
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Hodnota: 
146 628.00€
Uzavretá dňa: 
05. november 2021
Účinnosť od: 
sobota, november 6, 2021
Platnosť do: 
sobota, december 31, 2022
Príloha: