Skip to Content

 
 Návrat na  aktuálnu stránku. 

Ako vybaviť

Verzia pre tlačSend by email

Referát spoločného stavebného úradu:

budova Mestského úradu, Dukelská 38,Modra

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (návod, tlačivo)
  • Návrh na vydanie stavebného povolenia (návod, tlačivo 1, 2 )
  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (návod, tlačivo)
  • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (návod, tlačivo)
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (návod, tlačivo)
  • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
  • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (tlačivo)
  • Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby (tlačivo)
  • Návrh na zmenu v užívaní (tlačivo)

Vedúci | Mgr. Marcel Matovič | 033/ 6908 321

 

Ohlásenie dorbnej stavby - rieši Obecný úrad Píla  - pozri tlačivo v prílohách

 

NáhľadPrílohaVeľkosť
1. Ohlásenie drobnej stavby.doc51.5 KB
Ohlásenie drobnej stavby.pdf85.26 KB


about seo | page