Skip to Content

 
 Návrat na  aktuálnu stránku. 

Pripomienkujte cestovné poriadku SlovakLines !

V prílohe nájdete list, ktorým Vás SlovakLines informuje o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2015/2016.

KASIOPEAFEST

V mene OZ Kasiopea a kultúrnej komisie obce Budmerice Vás srdečne pozývam na celoslovenský divadelný festival Kasiopeafest, ktorý sa uskutoční 17 - 19. júla v areáli kaštieľa v Budmericiach. Ide o divadelnú prehliadku 15 divadelných predstavení divadiel z celého SR, hudobných skupín a iných umeleckých súborov.
Za obec Budmerice a predsedníctvo OZ Kasiopea ďakujem,
Lucia Somorovská
organizátorka festivalu Kasiopeafest 2015

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26.6.2015

Spoločný stavebný úrad v Modre sa sťahuje do budovy Mestského úradu (Dukelská 38)

Vážení občania,

dovoľte aby sme Vás informovali o novom mieste pôsobenia Spoločného stavebného úradu. Ten sa od 17. júna 2015 sťahuje zo Štúrovej ulice č. 59 do budovy Mestského úradu sídliaceho na ulici Dukelská 38 v Modre na prvé poschodie do kancelárie č. 18. Verejnosti bude plne k dispozícii od pondelka, 22. júna 2015.

Výberové konanie na riaditeľa/-ky MŠ Píla

Obec Píla podľa § 4 ods. zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Plán kontrolnej činnosti

Obec Píla ašpiruje na "Dedinu roka"

Občasníky za rok 2014

Oznam o uzávere mesta Modra

Dopravná uzávera Štúrovej ulice v Modre

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie Stoličného potoka a hlavných rozvodov vodovodu a kanalizácie bude pre všetky druhy dopravy uzavretá Štúrova ulica v Modre v čase od 27.5. do 15.11.2015. Doprava na Hornej ul. bude z tohto dôvodu zúžená do jedného jazdného pruhu a bude riadená semaformi.

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.5.2015

Syndikovať obsah


by Dr. Radut