Skip to Content

 
 Návrat na  aktuálnu stránku. 

Dotazníkový priskum pre tvorbu PHSR obce Píla

Vážení občania, v týchto dňoch/ dnes/ v nasledujúcich dňoch vám bude do poštových schránok doručený dotazník na prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Ide o strategický dokument rozvoja našej obce na nasledujúce sedemročné obdobie. Touto cestou sa na vás obraciame s prosbou o spoluprácu a vyplnenie uvedeného dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor o kvalite života v obci a námety na jej ďalší rozvoj. Vyplnený dotazník je potrebné odovzdať na obecnom úrade do označeného zberného boxu najneskôr do 4. mája 2015.

Pozvánka na zasadnutie OZ 16.4.2015

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.3.2015

informácia o začatí správneho konania

 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Podľa § 82 ods. 7zákona č. 543/2002 Z.z. o

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Detský karneval

pozvanbka na karneval

Pozvánka na stretnutie s europoslancom

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.1.2015

Návrh rozpočtu pre rok 2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

Nepokazme si ADVENT neočakávaným požiarom!

Syndikovať obsah


by Dr. Radut