Skip to Content

 
 Návrat na  aktuálnu stránku. 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Kalendár vývozu odpadov pre rok 2015

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 270

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 125

Účasť voličov v %: 46,29

Starosta:

  • RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. (124 hlasov)

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • PaedDr. Zuzana Vaňková (108)
  • Mgr. Filip Pudmarčík (100)
  • Mária Jurišová (96)
  • Iveta Koleková (96)
  • Ing. Magdaléna Danihelová (91)

Pozvánka na rokovanie OZ

Srdečne Vás pozývame na záverečné rokovanie OZ pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2010-2014

Pozvánka na rokovanie OZ

Kandidáti do komunálnych volieb nov2014 v obci Píla

 Kandidátna listina pre komunálne voľby v obci

 P Í L A

 15.novembra  2014

Volebný  obvod číslo :    1

  Kandidáti na strarostu:

1. Radovan  MIČUNEK, RNDr.Ing.Mgr.PhD., 33 r., vedecký pracovník, nezávislý kandidát

Výberové konanie na riaditeľa / riaditeľku MŠ Píla

Výzva na voľbu rady školy

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2014

OZNAM

Z dôvodu zvýšeného úhrnu zrážok vyhlásil okesný úrad dnes(12.9.2014) od 6:00 2. stupeň povodňovej aktivity.

Syndikovať obsah


by Dr. Radut