Skip to Content

 
 Návrat na  aktuálnu stránku. 

Oznam o rozhodnutí o neposudzovaní v zmysle EIA pre projekt ZOO

Pozvánka na rokovanie OZ

Remeselný jarmek Častofský a Festival mikroregiónu Červený Kameň

plagat - remeselny jarmek

Oznámenie pre záujemcov o súťažné podklady k projektu „Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň“, VVO č.86/2014 zo dňa 05.05.2014 zn. 7364 WYP

Na základe vyhlásenia verejného obstarávania na projekt „Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň“, VVO č.86/2014 zo dňa 05.05.2014 zn. 7364 WYP oznamujeme žiadateľom o súťažne podklady, že prístup k stiahnutiu súťažných podkladov v el. forme obdržia po vyplnení elektronického formulára na stránke:
http://www.obecpila.sk/vo/SP_Naucny_chodnik

Zápisnica z rokovania OZ 25.4.2014

Pozvánka na rokovanie OZ

Oznámenie o zámere :"Zoologická záhrada pod Červeným Kameňom"

V zmysle listu zo dňa 22.4.2014 okresného úradu v Pezinku obec Píla zverejňuje zámer: "Zoologická záhrada pod Červeným Kameňom" v rámci posudzovania EIA. Do dokumentácie je možné nahliadnuť na obecnom úrade počas stránkových hodín alebo v el. podobe na stránke: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zoologicka-zahrada-pod-cervenym-kamenom

Zápisnica z rokovania OZ 7.3.2014

Pozvánka na rokovanie OZ

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov

Syndikovať obsah


by Dr. Radut