Skip to Content

 
 Návrat na  aktuálnu stránku. 

Stavanie mája

27.4.2013 - pri príležitosti dňa Zeme (22.4.2013) sme upratovali obec

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 12.4.2013

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Starosta obce Píla  z v o l á v a  

plánované, riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Píla , ktoré sa bude konať v piatok dňa: 3.5. 2013 o 18:00 hod. v budove obecného úradu v Píle.

Pozvánka na mimoriadne rokovanie OZ

Návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013

Rozbory vody zo zdrojov Studnička a Žlábek

K svetovému dňu vody sme využili príležitosť na bezplatný rozbor vôd v BVS, a.s. Ako dopadli zdroje vody v studničke a Žlábku si môžete pozrieť v priloženom súbore.

9.ročník Mladých Filantropov Filfriends z Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA

Návrh VZN o dotácii záujmovej činnosti a vzdelávania detí a mládeže

Syndikovať obsah


by Dr. Radut