Skip to Content

 
 Návrat na  aktuálnu stránku. 

Zmluvy: rok 2015

Číslo zmluvyikona zoradenia Názov Obchodné meno Adresa IČO Predmet Nadradená zmluva Hodnota Uzavretá dňa Zverejnené dňa Účinnosť od Platnosť do Stiahni
37/2015 Zmluva o zriadení predkupného práva J&D Media, s.r.o. Estónska 1, 821 06 BA 36836630 zriadenie predkupného práva 21.10.2015 23.10.2015 - 11:45 24.10.2015
36/2015 Zmluva o spoločnom postupe J&D Media, s.r.o. Estónska 1, 821 06 BA 36836630 projekt budovania ZOO 21.10.2015 23.10.2015 - 11:43 24.10.2015
35/2015 Kúpna zmluva Michal Hoffmann s manželkou Píla predaj pozemku 176/11 870.00 € 23.10.2015 23.10.2015 - 11:41 24.10.2015
34/2015 Zmluva o dielo Pavol Zajac STAV.-KLÚČ Doľany 430, 900 88 40049132 zateplenie MŠ 4000.00 € 7.10.2015 07.10.2015 - 10:21 8.10.2015
33/2015 Dodatok k zmluve Energy Europe Kopčianksa 10, 851 01 BA 47542667 dodávka elektriny 013/2014 30.9.2015 30.09.2015 - 21:36 1.10.2015 31.12.2015
32/2015 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok M.R. Štefánika 40 42128234 zabezpečení povinnej práce 0.00 € 6.8.2015 05.10.2015 - 16:13 6.10.2015 7.8.2016
31/2015 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok 2015-10-23 11:21:37 +0200 42128234 zabezpečenie povinnej práce 0.00 € 9.7.2015 05.10.2015 - 14:33 6.10.2015 7.8.2016
30/2015 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok M.R. Štefánika 40 42128234 zabezpečení povinnej práce 0.00 € 9.7.2015 05.10.2015 - 11:21 6.10.2015 7.8.2016
29/2015 Zmluva o poskytnutí služby GEODETICA, s.r.o. Floriánska 19, 040 01 Košice 36572161 geografický info-systém 0.00 € 24.9.2015 02.10.2015 - 01:14 3.10.2015
28/2015 Dohoda č41/§52a/2015/ŠR UPSVAR Moyzesova2, 90201 Pezinok 30794536 dobrovoľnícka činnosť 1429.00 € 25.9.2015 02.10.2015 - 01:10 26.9.2015
27/2015 Darovacia zmluva Henkel Slovensko, spol s r.o. Záhradnícka 91, 821 08 BA 17324246 podpora projektu rekonštrukcie ihriska v MŠ 1500.00 € 17.8.2015 02.10.2015 - 01:05 3.10.2015
26/2015 Zmluva o el. službách Union ZP, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 BA 36284831 elektornické služby 5.8.2015 02.10.2015 - 01:01 3.10.2015
25/2015 Zmluva o dotácii BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 BA 421722446 dotácia na projket oživenia života v toku Gidra 3000.00 € 10.8.2015 02.10.2015 - 00:56 3.10.2015
24/2015 Zmluva o dotácii BSK Sabinovská 16, 820 05 BA 36063606 dotácie na zateplenie MŠ 4000.00 € 3.8.2015 02.10.2015 - 00:52 12.8.2015
23/2015 Zmluva o budúcej zmluve NATUR-PACK,a.s. Ružová dolina 6, 81208 Bratislava 35979798 separovaný zber odpadov 23.6.2015 23.06.2015 - 09:32 27.6.2015
22/2015 Dodatok k zmluve č. 1/2015 INSA, a.s. Niklová, 926 01 Sereď 36024376 úprava zmluvy na základe zmeny zákona 120919/0233 zo dňa 19.9.2012 20.5.2015 20.05.2015 - 12:32 21.5.2015
21/2015 Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Municipálny úver -Eurofondy 25000.00 € 15.6.2015 15.06.2015 - 23:01 16.6.2015
20/2015 Poistná zmluva Wustenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 825 22, BA 31383408 poistenie vozidla PZP 84.55 € 25.5.2015 05.06.2015 - 18:50 26.5.2015
19/2015 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb CNS EuroGrants,s.r.o. Bratislavská 264, 908 01 Kúty 45421153 konzultácie ŽOP a monitorovacie správy projektov 33.00 € 26.5.2015 05.06.2015 - 18:47 6.6.2015
18/2015 Dohoda o poskytnutí príspevku UPSVAR Moyzesova 2, 902 01 Pezinok 30794536 poskytnutie príspevku §50j 3816.00 € 23.4.2015 05.06.2015 - 18:34 24.4.2015
17/2015 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa Štefániková 17, 811 05BA 31595545 poistenie_náučného chodníka 276.40 € 9.4.2015 05.06.2015 - 18:31 6.6.2015
16/2015 Zmluva o dielo Pro Implement, s.r.o. Štefanovičová 127, 95115 46255371 vypracovanie PHSR 412.00 € 22.3.2015 05.06.2015 - 17:34 6.6.2015
15/2015 Dodatok k zmluve Min. pôdohospodárstva a roz. vidieka Dobrovičova 12, 812 66 BA1 156621 dodatok k zmluve o NFP po VO 19.3.2015 05.06.2015 - 17:27 20.3.2015
14/2015 Zmluva o pripojení BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 BA 35850370 pripojenie vod. prípojky na picí hydrant 17.3.2015 05.06.2015 - 17:25 6.6.2015
13/2015 Zmluva o audite Ing. Alžbeta Kupková -Promt audit Hospodárska 57, 917 01 Trnava 34422455 výkon auditu 650.00 € 10.3.2015 05.06.2015 - 17:23 6.6.2015
12/2015 Darovacia zmluva Min. vnútra Pribinova2, 812 72 Bratislava 151866 darovanie vozidla 0.00 € 9.3.2015 14.05.2015 - 19:05 14.5.2015
11/2015 Zmluva o Prevode vlastníctva Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Bratislava 17335345 kúpa pozemkov 1688.04 € 27.2.2015 05.04.2015 - 16:45 28.2,2015
10/2015 Zmluvy o dotácii ŠK SPC Častá Zámocká 237 31794050 dotácia na výstroj pretekárov 100.00 € 13.3.2015 06.03.2015 - 22:14 14.3.2015
09/2015 Dodatok zmluvy o dielo Duvystav, s.r.o. Kupeckého 85, 902 01 Pezinok 35786639 úprava textov v pôvodnej zmluve 13.2.2015 20.02.2015 - 17:29 21.2.2015
08/2015 Zmluva o poradenskej činnosti ŠÚ Obec Častá Hlavná 268, 900 89 Častá 304701 poradneská ametodická činnosť školského úradu 60.00 € 10.12.2014 20.02.2015 - 17:25 21.2.2015
07A/2015 Dodatok č. 01/2015 Marius Pedrsen Opatovská1/735, 911 01 Trenčín 34115901 dodatok k zmluve 111003 111003 1.2.2015 01.02.2015 - 00:23 2.2.2015
07/2015 Zmluva o dileo Doba BA preklad textu 75.00 € 16.1.2015 20.02.2015 - 17:22 21.2.2015
06/2015 Vzájomná dohoda Duvystav, s.r.o. Kupeckého 85, 902 01 PK dohoda o súčinnosti pri stavbe 12.1.2015 20.02.2015 - 17:20 21.2.2015
05/2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Tomašovits BA vysporiadanie pozemkov 7.1.2015 20.02.2015 - 17:18 21.2.2015
04/2015 Mandátna zmluva K Consulting, s.r.o. Domovina 21, 900 81 Šenkvice 36691101 výkon stavebného dozoru 2680.00 € 18.12.2014 12.01.2015 - 12:58 13.1.2015
03/2015 Kúpna zmluva Rajo, a.s. Studená 35, 823 55BA 31329519 dodávka školského mlieka 18.11.2014 12.01.2015 - 12:58 13.1.2015
02/2015 Zmluva o poskytovaní stravy ZŠ s MŠ ČAstá Hlavná 293, 900 89 ČAstá 360621097 poskytovanie stravy 18.11.2014 12.01.2015 - 12:58 13.1.2015
01/2015 Zmluva o dielo DUVYSTAV, s.r.o. Kupeckého 85, 902 01 Pezinok 35786639 realizácia diela : "Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň" 255010.80 € 12.12.2014 12.01.2015 - 13:02


about seo