Faktúry

Dodávateľ IČO Popis plnenia Cena Dátumzoradiť zostupne
Alemat.cz, s.r.o. 28159233

lamin.fóli

23,15 € 29. 10. 2015
MIRADO, s.r.o. 46073558

LÁVKA

9 641,29 € 29. 10. 2015
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

opr.auta

178,30 € 29. 10. 2015
VERA-Viera Janočková 40035263

počít.stol

75,00 € 29. 10. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

312,49 € 04. 11. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 06. 11. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.strav.

282,00 € 06. 11. 2015
Ladislav Held-SLUVYP 41493699

údržba VO

123,60 € 06. 11. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

44,81 € 06. 11. 2015
Pavol Zajac STAV.-KĽÚČ 40049132

údržba MŠ

200,00 € 09. 11. 2015
Aquaseco,s.r.o. 17335264

rozbor vôd

148,80 € 10. 11. 2015
3Wslovakia, s.r.o. 36746045

lic.cintor

7,92 € 10. 11. 2015
KEO, s.r.o. 36739464

ludrži.KEO

216,30 € 11. 11. 2015
Cernák Ján-stolárstvo 30036101

info tabul

500,00 € 11. 11. 2015
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

údrž.dvor

200,00 € 16. 11. 2015
Zábavné učenie,cz 29261651

učeb.pomôc

54,37 € 23. 11. 2015
KREMER publishing,s.r.o. 47609141

propagácia

100,00 € 24. 11. 2015
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

opr.auta

69,00 € 27. 11. 2015
Mesto Modra 00304956

STAVEB.ÚRA

204,58 € 27. 11. 2015
ZSE Distribúcia, a.s. 36361518

prip.popl.

25,16 € 02. 12. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.12/

256,00 € 04. 12. 2015
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

kryt-piesk

600,00 € 04. 12. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

373,33 € 07. 12. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

režij.MŠ

217,00 € 07. 12. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.pop.

44,18 € 07. 12. 2015
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

504,00 € 07. 12. 2015
Richard Mosoriak 43490671

údrž.VO

547,00 € 07. 12. 2015
AUTODOPRAVA-Hašan Vladimí 43824749

vývoz odp.

520,00 € 07. 12. 2015
OZ Malokarpatský región 42364892

člen.pr.

278,00 € 11. 12. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

222,12 € 11. 12. 2015
Metro Cash 45952671

kult.pod.

58,88 € 14. 12. 2015
BPC AUTO, s.r.o. 44854986

opr.auta

74,41 € 14. 12. 2015
SIMSALALA-Simona Hudáková 00083899

hud.vých.

26,00 € 14. 12. 2015
Soft-Tech, s.r.o. 45917272

tonery

163,11 € 14. 12. 2015
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

info tab.

371,20 € 23. 12. 2015
SLOVAKSTEEL, s.r.o. 44742568

oceľ.rúry

1 800,00 € 23. 12. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

103,94 € 23. 12. 2015
ZSE Energia, a.s. 36677281

prep.el.en

-98,47 € 31. 12. 2015
V-Elektra Slovakia,a.s. 36421693

vyúč.plyn

259,78 € 31. 12. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpa

349,93 € 31. 12. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

115,49 € 31. 12. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

44,90 € 31. 12. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.1/16

256,00 € 02. 01. 2016
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.slu.

420,00 € 02. 01. 2016
KREMER publishing,s.r.o. 47609141

propag.obc

350,00 € 11. 01. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.n.MŠ

232,00 € 12. 01. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 13. 01. 2016
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

kanc.tlač.

15,16 € 14. 01. 2016
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

276,09 € 18. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-54,80 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.DS

15,21 € 20. 01. 2016
Centr.depozitár CP SR 31338976

ved.úč.CP

240,77 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

-6,38 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-26,93 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

-17,77 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-245,95 € 20. 01. 2016
EKOPACK Slovakia,s.r.o. 34130578

LDPE plach

315,36 € 21. 01. 2016
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

6,10 € 21. 01. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

105,87 € 25. 01. 2016
Združenie MVC 31769489

člen.prísp

10,00 € 25. 01. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpa

351,85 € 04. 02. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.2/16

213,00 € 05. 02. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

44,54 € 05. 02. 2016
Richard Krajčík 37396196

vypr.OOÚ

100,00 € 08. 02. 2016
Soft-Tech, s.r.o. 45917272

kanc.potr.

32,36 € 08. 02. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

100,09 € 09. 02. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

rež.nák.MŠ

223,00 € 15. 02. 2016
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

člen.prísp

53,00 € 17. 02. 2016
Obec Častá 00304701

nákl.spoloč.školského úradu

60,00 € 18. 02. 2016
Obecný úrad Dubová 00304735

prevádzk.pohrebiska

16,60 € 22. 02. 2016
Slov.ochr.zväz autorský 00178454

autor.odm.za použív.hudob.diel

20,40 € 23. 02. 2016
Slovenský pozemkový fond 17335345

nájom za pozemky r.2016

40,00 € 23. 02. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

113,56 € 26. 02. 2016
NOMILAND,s.r.o. 36174319

materiál pre MŠ

115,72 € 01. 03. 2016
Signo,s.r.o. 43930824

Vlajka SR-VOLBY

14,00 € 03. 03. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.zál.

213,00 € 03. 03. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

44,33 € 03. 03. 2016
Občianske združenie Zdravé ďas 42018633

Program Zdravé ďasná MŠ

140,00 € 07. 03. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpa

369,07 € 07. 03. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režia strava MŠ

237,00 € 09. 03. 2016
ZMO, region JE 31826385

Publikácia ˇUčt.suvsťažn.

25,00 € 09. 03. 2016
3Wslovakia, s.r.o. 36746045

ročná licencia VIRT.CINTORÍN

78,00 € 09. 03. 2016
Jozef Šebora 11830905

Strava - VOLBY

58,80 € 09. 03. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

103,94 € 10. 03. 2016
Mesto Modra 00304956

Nákl.SPOL:STAVEB.ÚR.4.Q./15

201,11 € 15. 03. 2016
CBS spol.s.r.o. 36754749

fotografovanie obce - 1.časť

84,00 € 21. 03. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu 7.3.16

113,56 € 22. 03. 2016
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

Audit 2015 - 2.časť

150,00 € 30. 03. 2016
Magsy SK,s.r.o. 36347337

mater.MŠ

10,94 € 30. 03. 2016
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

6,35 € 30. 03. 2016
WebHouse, s.r.o 36743852

webhost.sl

51,70 € 31. 03. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenáj.rohož MŠ

7,84 € 01. 04. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

359,71 € 05. 04. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

44,18 € 05. 04. 2016
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.služ

420,00 € 08. 04. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

rež.strav.

320,00 € 08. 04. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

115,49 € 11. 04. 2016
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

posk.sl.VO

1 000,00 € 11. 04. 2016
Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226

tlačiareň

125,00 € 13. 04. 2016
Soft-Tech, s.r.o. 45917272

toner

30,37 € 18. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

6,77 € 18. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.DS

3,54 € 18. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

3,26 € 18. 04. 2016
PDarch,s.r.o. 46510265

projekt OÚ

1 850,00 € 18. 04. 2016
Zábavné učenie,cz 29261651

Pracovné pomôcky pre MŠ

30,55 € 20. 04. 2016
3Wslovakia, s.r.o. 36746045

Aktualizácia virt.cintor.

104,16 € 25. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúčt.el.en.VO 9

64,86 € 26. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-1,12 € 26. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-5,57 € 26. 04. 2016
SECUPACK,s.r.o. 28287592

mater.MŠ

23,48 € 27. 04. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

553,31 € 27. 04. 2016
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

9,23 € 27. 04. 2016
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

VO el.en.

180,00 € 27. 04. 2016
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

VO- plyn

180,00 € 27. 04. 2016
Miloš Kopčík 40049311

zasklievan

78,00 € 27. 04. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 02. 05. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 02. 05. 2016
DAPHNE-Inštitút aplik.ekol. 30814081

ekových.program

53,70 € 02. 05. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

359,71 € 03. 05. 2016
Agentúra MaKILe,s.r.o. 47953543

bábk.preds

90,00 € 03. 05. 2016
ELITOM,s.r.o. 45894469

toner OÚ

23,26 € 06. 05. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

45,14 € 09. 05. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

119,34 € 10. 05. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

rež.pop.MŠ

306,00 € 13. 05. 2016
Lubomír Cierny 40909735

info tabula-cintorín

88,00 € 16. 05. 2016
Muziker,a.s. 35840773

gitara MŠ

69,00 € 17. 05. 2016
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

tlač.Píľansk.občasníka

125,28 € 20. 05. 2016
FORTIS Projekčné služby 45708037

tlač proj.

100,00 € 25. 05. 2016
Mesto Modra 00304956

STAV.ÚR.

198,95 € 27. 05. 2016
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

materiál

90,87 € 27. 05. 2016
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

prac.p.MŠ

136,50 € 27. 05. 2016
ekupo,s.r.o. 47083832

mater.MŠ

9,18 € 31. 05. 2016
Ihračkárství, s.r.o. 02768411

indian.čel

35,48 € 31. 05. 2016
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

Počítač

560,28 € 01. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohože MŠ

12,84 € 01. 06. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.na stravníkov MŠ

373,00 € 02. 06. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

359,71 € 03. 06. 2016
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava motor.voz.MŠ

77,00 € 03. 06. 2016
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 36665134

škol.multilicencie pre PC

199,90 € 03. 06. 2016
Čajkovič Vladimír 34674951

výmena plynového kotla

1 320,00 € 06. 06. 2016
ZSE Energia, a.s. 36677281

preplatok el.en. MŠ

-52,21 € 06. 06. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu-kovy

9,36 € 06. 06. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.poplatky

44,48 € 07. 06. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu na skladku

124,34 € 10. 06. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu na skládku

250,60 € 10. 06. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn

130,00 € 10. 06. 2016
V-Elektra Slovakia,a.s. 36421693

vyúčt.plynu

1 381,44 € 15. 06. 2016
Mikroregion Cervený Kameň 30795915

členský príspevok 2016

63,30 € 16. 06. 2016
CBS spol.s.r.o. 36754749

fotograf.obce - 2.časť platby

70,80 € 20. 06. 2016
Obecný úrad Dubová 00304735

prenájom autobusu pre MŠ

20,00 € 21. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody-MŠ

22,46 € 22. 06. 2016
Slovenská pošta 36631124

tlač poštových poukazov

5,51 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda- fontánka

4,49 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody - OÚ

7,86 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody-cintorín

79,74 € 22. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie rohože MŠ

12,84 € 24. 06. 2016
Bednár Montáže,s.r.o. 36238571

osviežovače MŠ

16,42 € 25. 06. 2016
Adrián Melaj-Biznis plus 44086261

Hrnčeky s potlačou pre predškolákov

25,20 € 25. 06. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

116,26 € 25. 06. 2016
RIGHT POWER,a.s. 36366544

prepl.el.en.DS

-3,66 € 25. 06. 2016
CEWE,a.s. 31395937

zhotovenie fotografií detí MŠ

92,30 € 25. 06. 2016
Richard Mosoriak 43490671

údržba Verej.osvetlenia

589,00 € 01. 07. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

359,71 € 04. 07. 2016
LED en.sk 47355867

Led svietidlá na Ver.osvetl.

240,00 € 06. 07. 2016
Jozef Šebora 11830905

posedenie pre jubilantov

56,00 € 06. 07. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha za plyn

130,00 € 06. 07. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telefónne poplatky

44,00 € 07. 07. 2016
Ján Hajtmánek-SeVoTech 32829868

oprava povrch.čerpadla

114,00 € 08. 07. 2016
ZALT, s.r.o. 35919442

uhlová brúska-AKT.ČINN.

59,90 € 08. 07. 2016
SLOV-LED plus, Anna Šufliarska 41797558

LED svietidlá Ver.osvetlenie

1 336,80 € 11. 07. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.za stravn.MŠ

377,00 € 12. 07. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadov

136,27 € 12. 07. 2016
Pyroconsulta,s.r.o. 43866859

hasiace prístroje

96,00 € 14. 07. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.strava MŠ

97,00 € 15. 07. 2016
Infra Slovakia 44752423

prac.pomôcky MŠ

25,05 € 18. 07. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 260,00 € 18. 07. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie rohož MŠ

12,84 € 21. 07. 2016
Jozef Šebora 11830905

reprezentačné -poh.

157,50 € 26. 07. 2016
Mesto Modra 304956

nákl.SPOL.STAVEB.ÚR.

240,93 € 29. 07. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

134,73 € 01. 08. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn OÚ+MŠ

130,00 € 03. 08. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl. za 7/16

44,00 € 05. 08. 2016
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

doúčtovanie za audit 2015

270,00 € 05. 08. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

299,64 € 05. 08. 2016
FARM PROFI , s.r.o. 31359221

Lávka-rez.vod.lúčom

261,60 € 12. 08. 2016
Mgr.Pavol Kalmár 43858015

sprac.podkl.strateg.dokumentu

140,00 € 12. 08. 2016
STAV-COLOR Betón,s.r.o. 47531746

Betón na opravu krajnice cesty

176,40 € 16. 08. 2016
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

23,77 € 18. 08. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

122,42 € 18. 08. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohož MŠ

5,66 € 19. 08. 2016
Igor Held-SLUVYP 50366521

stavebno montáž.práce

256,20 € 19. 08. 2016
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

tonery do fareb.tlačiarne

150,90 € 24. 08. 2016
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

240,00 € 25. 08. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

134,36 € 30. 08. 2016
Michal Kačur TOPOR 32398263

lekárnička MŠ

29,59 € 05. 09. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

299,64 € 05. 09. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.poplatky

44,22 € 05. 09. 2016
Original trade,s.r.o. 48050296

pracovné pomôcky MŠ

96,38 € 05. 09. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn za 9/16

130,00 € 07. 09. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

120,11 € 09. 09. 2016

Stránky