Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Sekcia je priebežne dopĺňaná, všetky VZN je možné nájsť v starej verzii stránky

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. Všeobecne záväzné nariadenia schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.

Platné všeobecne záväzné nariadenia