VZN - Príspevok MŠ

VZN číslo: 
05/2015

O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

dokument: 
Dátum vyvesenia / schválenia: 
11. december 2015
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2016