Obecný úradzimná Píla

Skríningové testovanie na Covid-19 v obci Píla

corona-ilustrated

Vážení Píľania, naša obec sa opäť zapojí do celoplošného skríningu.
Testovanie AG-testami prebehne v budove obecného úradu v nedeľu 31. 1. 2021 v čase 8:00-12:00 a 13:00-18:00. Aby ste nemuseli  stáť v radoch v chladnom počasí, testovať sa bude výhradne na základe registrácie. Ak nepoužívate internet, môžete sa registrovať telefonicky v úradných hodinách na t.č. 0336495208 alebo tiež osobne na obecnom úrade. Termíny na registráciu sú uvedené v päťminútových intervaloch, pričom na jeden termín je možné registrovať maximálne 3 záujemcov. Na registráciu použite tlačítko nižšie:

Rezervovať na test v obci Píla

VZN č. 1/2020 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2020

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

 

Obec Píla, Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tieto sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Píla

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Píľanský Mikuláš 2020

V tomto roku sa nemohlo konať tradičné stretnutie s Mikulášom. Preto sa Mikuláš rozhodol navštíviť všetky deti v obci a porozdávať mikulášske balíčky. Túto peknú akciu tento rok podporila aj Bratislavská vodárenská spoločnosť, za čo jej úprimne ďakujeme!

Stránky