VZN - Zásady hospodárenia

VZN číslo: 
04/2015

O zásadách hospodárenia obce Píla

dokument: 
Dátum vyvesenia / schválenia: 
11. december 2015
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2016