VZN - Dotácia MŠ

VZN číslo: 
06/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Píla

dokument: 
Dátum vyvesenia / schválenia: 
11. december 2015
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2016