Zásady hospodárenia

VZN číslo: 
01/2011

o zásadách hospodárenia obce Píla

Dátum vyvesenia / schválenia: 
01. február 2011
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
04. marec 2011