VZN o poskytovaní dotácií

VZN číslo: 
01/2018

VZN o poskytovaní dotácií

Dátum vyvesenia / schválenia: 
20. november 2018
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
06. december 2018