zmluva o úvere + dodatok o splácaní

Číslo zmluvy: 
29/006/10
Obchodné meno: 
Dexia
Uzavretá dňa: 
29. júl 2010
Účinnosť od: 
štvrtok, júl 29, 2010