Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností

Číslo zmluvy: 
269/2011
Obchodné meno: 
Katastrálny úrad v Bratislave
Uzavretá dňa: 
23. február 2011
Účinnosť od: 
streda, február 23, 2011