vybavenie multifunkčného ihriska

Číslo zmluvy: 
275111
Obchodné meno: 
Zmluva o dielo - Alligo
Uzavretá dňa: 
27. máj 2011
Účinnosť od: 
piatok, máj 27, 2011