DZ

Číslo zmluvy: 
004/2012
Obchodné meno: 
Štefan Dobšovič
Adresa: 
Píla
Predmet: 
Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ
Hodnota: 
540.00€
Uzavretá dňa: 
14. január 2012
Účinnosť od: 
utorok, január 17, 2012