DZ

Číslo zmluvy: 
007/2012
Obchodné meno: 
Kristína Kyrinovičová , rod.Dobšovičová
Adresa: 
Štefanová
Predmet: 
Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ
Hodnota: 
540.00€
Uzavretá dňa: 
14. január 2012
Účinnosť od: 
utorok, január 17, 2012