Zmluva o zámene pozemkov

Číslo zmluvy: 
010/2013
Obchodné meno: 
Brunovské
Adresa: 
Modra
Predmet: 
Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň
Hodnota: 
1.00€
Uzavretá dňa: 
25. júl 2013
Účinnosť od: 
streda, október 2, 2013