Pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Vážený(á) pán(i) starosta(ka), vážení funkcionári obce.

 

     Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za pomoc a ochotu spolupracovať s nami pri poskytovaní informácií Vašim občanom o možnostiach a podmienkach štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

     Prosíme oboznámiť s touto informáciou mladých občanov obce, záujemcov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

Kurz matematiky na vedomostnú prijímaciu skúšku pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorí už úspešne absolvovali previerku psychickej a fyzickej spôsobilosti. 

 

 

     Blíži sa termín ukončenia previerok psychickej a fyzickej spôsobilosti uchádzačov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl. Úspešnosť doposiaľ zúčastnených študentov je približne 40%, z toho 85% úspešnosť dosiahli študenti. ktorí využili možnosť a  zúčastnili sa v Liptovskom Mikuláši prípravy a približne 30% úspešnosť dosiahli tí, ktorí sa jej nezúčastnili.

  

     Po úspešnom výberovom konaní bude uchádzač pozvaný na vedomostnú prijímaciu skúšku. Bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy dňa 9.júna 2016.

 

     Oznamujeme študentom, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie, že Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili sériu prípravných kurzov z matematiky na prijímaciu skúšku. Vychádzame pritom zo skúseností z minulých rokov, kde v priemere až 82 percent študentov, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili bolo na prijímacích skúškach úspešných a iba 18 percent tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Najbližší termín konania je od  2. do 6.mája a náhradný termín od 9. do 13. mája  2016.  Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170, 044 5524804, kde zároveň študentovi alebo jeho rodičovi poskytneme ďalšie upresňujúce informácie.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme predom telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu na ubytovńu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.
 

          Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:  pplk.v.v.Ing.Emil Toma 

 

 

Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého  školstva  a  vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,

031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 35162708,  DIČ: 440217774

Tel.:  0905 622170,  0911 622170, 044 5524804

Email:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk