Zmluva o zab. sys. združeného nakladania s odpadmi z obalov

Číslo zmluvy: 
15/2016
Obchodné meno: 
NATUR-PACK, a.s.
Adresa: 
Ružová dolina 6, 821 08 BA
IČO: 
35979798
Predmet: 
triedený zber odpadov
Uzavretá dňa: 
30. jún 2016
Účinnosť od: 
piatok, júl 15, 2016