OZNAM - voľby do VÚC

Obec Píla oznamuje a zverejňuje adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a

náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2017 :

 

Poštou : Obec Píla , Píla č.68, 900 89 Píla

 

Elektronicky : ou@obecpila.sk

starosta@obecpila.sk