Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností

Číslo zmluvy: 
10/2021
Obchodné meno: 
LESY Slovenskej republiky, š.p.
Adresa: 
Trnavská 12, 919 04 Smolenice
IČO: 
36038351
Predmet: 
uprava práv a povinností ohľadom stavby v ochrannom pásme lesa
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
07. júl 2021
Účinnosť od: 
piatok, júl 9, 2021