Zmluva o spolupráci a propagácii

Číslo zmluvy: 
14/2021
Obchodné meno: 
Oblastná organizácia cestovného ruchu “Malé Karpaty”
Adresa: 
Štúrova 59, 900 01 Modra
IČO: 
50110641
Predmet: 
prezentácia OOCR na exteriérovom banneri
Hodnota: 
662.00€
Uzavretá dňa: 
09. december 2021
Účinnosť od: 
utorok, december 28, 2021
Príloha: