Zmluva o dobere použitých jedných olejov a tukov

Číslo zmluvy: 
17/2022
Obchodné meno: 
Fidelity Trade, s.r.o.
Adresa: 
Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7
IČO: 
50254081
Predmet: 
dober použitých jedných olejov a tukov
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
15. november 2022
Účinnosť od: 
utorok, november 29, 2022
Príloha: