ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY

Číslo zmluvy: 
04/2023
Obchodné meno: 
MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: 
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO: 
35743565
Predmet: 
dodanie elektriny
Uzavretá dňa: 
29. marec 2023
Účinnosť od: 
sobota, apríl 22, 2023