Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
017/2014 Zmluva o dielo Ing. Michal Šišolák vypracovanie podkladov k žiaodsti o Grant 500.00€ 28. 07. 2014 29. 07. 2014
013/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energy europe, SE dodanie elektriny 0.00€ 18. 07. 2014 22. 07. 2014
016/2014 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu V-Elektra Slovakia, s.r.o. dodanie plynu 0.00€ 18. 07. 2014 22. 07. 2014
015/2014 Kúpna zmluva E. Mičunek predaj pozenku č. 146/17 1.00€ 18. 07. 2014 22. 07. 2014
014/2014 Kúpna zmluva E. Mičunek kúpa pozenku č. 146/16 1.00€ 18. 07. 2014 22. 07. 2014
012/2014 Kúpna zmluva Manž. Gajdošoví dopredaj poemku 146/9 240.00€ 18. 07. 2014 21. 07. 2014
019/2014 Zmluva o nájme SPF nájom pozemkov pod stavbou náučného chodníka 40.00€ 09. 07. 2014 09. 07. 2014
011/2014 Dohoda č. 35/§50j/PS/2014 Urad práce, soc. vecí a rodiny rozvoj miestnej zamestnanosti 8 208.00€ 25. 06. 2014 26. 06. 2014
010/2014 Dohoda č. 15 §10 Urad práce, soc. vecí a rodiny pracovná činnosť podľa §10 0.00€ 20. 06. 2014 20. 06. 2014
009/2014 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe Obchodná akadémia odborná prax študentky 0.00€ 30. 04. 2014 17. 06. 2014
007/2014 Zmluva o poskytnutí služieb eCENTRE Slovakia s.r.o. realizácia výberu dodávateľa v E-aukcii na energie pre Obec Píla 0.00€ 21. 05. 2014 16. 06. 2014
006/2014 Mandátna zmluva Entus Pro s.r.o. realizácia VO 2 000.00€ 01. 04. 2014 09. 06. 2014
005/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie BSK dotácia na rekonštrukciu MŠ 5 000.00€ 16. 05. 2014 20. 05. 2014
004/2014 Zmluva o NFP Min. pôdohospodárstva a roz. vidieka SR poskytnutie dotácie z ŠF EÚ na vybudovanie náučného chodníka 427 854.00€ 10. 07. 2016 20. 05. 2014
008/2014 Dohoda č. 17 §52a Urad práce, soc. vecí a rodiny aktivačná činnosť 489.60€ 25. 04. 2014 28. 04. 2014
003/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK SPC ČASTÁ dotácia na výstroja pretekárov reprezentujúcich obec Píla 150.00€ 13. 03. 2014 14. 03. 2014
002/2014 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Ing. Alžbeta Kubková - Promt audit audit účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013 500.00€ 10. 01. 2014 10. 01. 2014
001/2014 Dodatok k ZMLUVE manželia Hózoví upresnenie a úprava údajov v zmluve 0.00€ 08. 01. 2014 09. 01. 2014
041/2013 Zámenná zmluva E. Mičunek Zámena pozemkov o rovnakej výmere - vysporiadanie skutkového a právneho stavu 1.00€ 22. 11. 2013 30. 12. 2013
040/2013 Kúpna zmluva Pešková kúpa pozemkov do majetku obce Píla 101.00€ 05. 11. 2013 29. 12. 2013
039/2013 Kúpna ZMLUVA manž. Mičunkoví odpredaj 17m2 pozemku 146/19 170.00€ 23. 11. 2013 29. 12. 2013
038/2013 dodatok č.2 k zmluve č. 111003 Marius Pedersen, a.s. úprava cien za vývoz 04. 12. 2013 29. 12. 2013
019/2014 Nájomná zmluva SPF nájom pozemkov 40.00€ 09. 07. 2014 09. 12. 2013
035/2013 Dodatok č. 2 k zmluve UPSVAR §52a UPSVAR Dodatk k zmluve 008/2013 0.00€ 20. 11. 2013 29. 11. 2013
034/2013 Dodatok č. 1 k zmluve UPSVAR §52a UPSVAR dodatok k zmluve 008/2013 0.00€ 04. 10. 2013 29. 11. 2013
037/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie BSK poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity škôlky 4 000.00€ 29. 10. 2013 31. 10. 2013
033/2013 Zmluva o predaji pozemku p. Hóz a p. Hózová 840.00€ 11. 10. 2013 31. 10. 2013
032/2013 Nájomná zmluva Silvia Janíčková prenájom časti obecného pozemku 10.00€ 03. 10. 2013 30. 10. 2013
036/2013 Zmluva o absolventskej praxi UPSVAR Absolventská prax v knižnici 0.00€ 25. 10. 2013 26. 10. 2013
030/2013 Nájomná zmluva Vaňkovci Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 17. 07. 2013 01. 10. 2013
011/2013 Nájomná Zmluva Lesy SR Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 348.00€ 30. 07. 2013 01. 10. 2013
014/2013 Nájomná zmluva Dano Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
031/2013 Nájomná zmluva Vráblová Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 23. 07. 2013 01. 10. 2013
022/2013 Nájomná zmluva Nemčeková Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 17. 07. 2013 01. 10. 2013
018/2013 Nájomná zmluva Kiššová Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
025/2013 Nájomná zmluva Púčik Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
016/2013 Nájomná zmluva Majka Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
026/2013 Nájomná zmluva Púčik Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
029/2013 Nájomná zmluva Skalák Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
024/2013 Nájomná zmluva Pešková Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
028/2013 Nájomná zmluva Šípka Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 18. 07. 2013 01. 10. 2013
027/2013 Nájomná zmluva Rybár Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
010/2013 Zmluva o zámene pozemkov Brunovské Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 25. 07. 2013 01. 10. 2013
019/2013 Nájomná zmluva Kopčík Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
023/2013 Nájomná zmluva Nitschneider Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 17. 07. 2013 01. 10. 2013
017/2013 Nájomná zmluva Gáži Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
021/2013 Nájomná zmluva Mináriková Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
020/2013 Nájomná zmluva Mičunek Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
013/2013 Nájomná zmluva Pikulíková Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 18. 07. 2013 01. 10. 2013
015/2013 Nájomná zmluva Jakubec Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 18. 07. 2013 01. 10. 2013

Stránky