Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
29/2012 Zmluva o dielo Eurobrik s.r.o. odstranenie škôd po povodni 34 865.30€ 12. 06. 2012 12. 06. 2012
28/2012 Zmluva o dielo Eurobrik s.r.o. rekonštrukcia mosta 40 756.40€ 12. 06. 2012 12. 06. 2012
27/2012 Kúpna zmluva Karol Polakovič odpredaj majetku obce, podľa osobitného zreteľa 12 860.00€ 17. 05. 2012 18. 05. 2012
26/2012 Zmluva o Dotácii Obvodný úrad Bratislava dotácie na prevenciu kriminality 2 760.00€ 07. 05. 2012 14. 05. 2012
25/2012 Zmluvy o bežnom účte VÚB, a.s. otvorenie bežného účtu pre potreby dotácií 23. 04. 2012 28. 04. 2012
24/2012 Zmluvy o bežnom účte VÚB, a.s. otvorenie bežného účtu pre potreby dotácií 23. 04. 2012 28. 04. 2012
23/2012 Zmluva o dielo_PD_chodníky PK-Mažgút s.r.o. Projektová dokumentácia_Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 9 850.00€ 20. 04. 2012 27. 04. 2012
22/2012 Dotácia športovému klubu ŠK SPC Častá dotácia na zakúpenie športovej výstroje pre pretekárov z obce Píla 150.00€ 19. 04. 2012 19. 04. 2012
21/2012 Darovacia ZMLUVA Červenokamenské panstvo, o.z. darovanie knižnej publikácie 8.00€ 15. 04. 2012 17. 04. 2012
19/2012 Zmluva o praktickej výučbe SOŠKIŠ odborná prax 0.00€ 12. 04. 2012 17. 04. 2012
20/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR UPSVaR poskytnutie príspevku na zamestnaníe pracovníkov podľa § 50j 36 886.30€ 13. 04. 2012 13. 04. 2012
18/2012 Dodatok k zmluve - Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. poskytovanie služieb prístupu k internetu 371.79€ 29. 03. 2012 01. 04. 2012
17/2012 Dodatok k zmluve Úrad Vlády SR Dodatok k zmluve č 1709/2011 0.00€ 16. 03. 2011 20. 03. 2012
16/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Obec Dubová dotácia 2 000.00€ 12. 03. 2012 14. 03. 2012
15/2012 Zmluva o praktickej výučbe VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v BA prax študenta 0.00€ 02. 03. 2012 06. 03. 2012
14/2012 dohoda o spolupráci Lesy Slovenskej republiky, š.p. dohoda o spolupráce v rámci 2. RP revitalizácie krajiny a imk. 0.00€ 24. 02. 2012 02. 03. 2012
013/2012 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z na realizáciu prác 2. RP Úrad vlády SR poskytnutie fin. prostriedkov z na realizáciu prác 2. RP 100 000.00€ 20. 02. 2012 20. 02. 2012
012/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody BVS, a.s. dodávka pitnej vody 0.00€ 20. 01. 2012 23. 01. 2012
011/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody BVS, a.s. dodávka pitnej vody 0.00€ 20. 01. 2020 23. 01. 2012
010/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody BVS, a.s. dodávka pitnej vody 0.00€ 20. 01. 2012 23. 01. 2012
009/2012 DZ Jozef Dobšovič Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
008/2012 DZ Helena Vavrinčíková, rod.Dobšovičová Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
007/2012 DZ Kristína Kyrinovičová , rod.Dobšovičová Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
006/2012 DZ Marian Dobšovič Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
005/2012 DZ Marcela Dobrá Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 900.00€ 16. 01. 2012 17. 01. 2012
004/2012 DZ Štefan Dobšovič Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
003/2012 DZ Andrej Púčik Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 900.00€ 16. 01. 2012 17. 01. 2012
001/2012 Kúpna zmluva Manželia Sennešoví kúpa pozemku 380.00€ 04. 01. 2012 10. 01. 2012
002/2012 Dohoda Š. Sustrik, Ľ. Sustriková dohoda o zámere vysporiadania pozemkov 0.00€ 05. 01. 2012 07. 01. 2012
10/2012 Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2012 ITF Slovakiatour 19. 12. 2011 19. 12. 2011
1709/2011 zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na realizáciu 2. RP revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí. Úrad Vlády SR 12. 12. 2011 12. 12. 2011
z30/20111 Dodatok k zmluve o pripojení ZSE - dodatok 05. 12. 2011 05. 12. 2011
34 predaj obecného pozemku 47m2 KP zmluva 24. 11. 2011 24. 11. 2011
z29/2011 zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera z.p. 18. 11. 2011 18. 11. 2011
16/§50j/2011 dohoda o poskytnutí príspevku Upsvar 16/2011 07. 10. 2011 07. 10. 2011
27 zmluva o združení prostreidkov s OZ Priatelia Píly Zmluva o združení 22. 09. 2011 22. 09. 2011
29 príspevok obce píla na spevnenie miestnej komunikácie Zmluva o združení II 22. 09. 2011 22. 09. 2011
pov10 finančná pomoc Dotácia obce Šenkvice 07. 09. 2011 07. 09. 2011
502/1/2011 dar obci Píla na zmiernenie následkov povodne ZMOS 20. 08. 2011 20. 08. 2011
pov11 finančná pomoc Darovacia zmluva - Budmerice 11. 08. 2011 11. 08. 2011
33 dar nadácie JOJ obci Píla Darovacia zmluva JOJ 01. 08. 2011 01. 08. 2011
pov9 finančná pomoc Dotácia obce Dubová 27. 07. 2011 27. 07. 2011
pov3 Darovacia zmluva - Nadácia VÚB 11. 07. 2011 11. 07. 2011
pov8 Dezinfekčné prostriedky Darovacia zmluva - Tatrachema 21. 06. 2011 21. 06. 2011
pov1 Darovacia zmluva Západoslovenskej energetiky a.s. obci Píla na pokrytie povodňových škôd. ZSE - Darovacia zmluva 21. 06. 2011 21. 06. 2011
pov2 Dotácia mesta Pezinok obci Píla na pokrytie povodňových škôd. Dotácia mesta Pezinok 17. 06. 2011 17. 06. 2011
25 Zmluva o prevode kníh 15. 06. 2011 15. 06. 2011
pov7 dezinfekčné prostriedky Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita 14. 06. 2011 14. 06. 2011
pov5 čistiace prostriedky Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita 11. 06. 2011 11. 06. 2011
pov6 pracovné náradie, voda Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita 11. 06. 2011 11. 06. 2011

Stránky