!!!POZOR!!!: predĺžené do stredy 31.3.2021 vždy večer od 18:00-19:00 - Zber veľkokapactitných odpadov, BRO a stavebých odpadov

Oznam

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona o odpadoch sa v obci uskutoční zber nadrozmerných odpadov -(NadO), drobných stavebných odpadov - (DSO) a haluzoviny a odpadov z orezov stromov a kríkov – (BRO).

Kontajnery budú k dispozícii v lokalite Hámra za autobusovou zástavkou č.4. od pondelka 29.3. do stredy 31.3. 18:00 -do 19:00, vstup do areálu bude kontrolovaný a umožnený len s ochranným rúškom na tvári a s rukavicami.

Pravidlá dovezenia odpadov sú nasledovné:

Drobné stavebné odpady(DSO):

  • privesiť bude možné drobný stavebný odpad ako napr. kúsky tehál, betónu, obkladačiek, dlaždíc, omietky
  • DSO nesmie obsahovať žiadne plasty, drevo alebo iné znečistenie
  • maximálne množstvo DSO je stanovené na max. 0,5m3 na domácnosť

BRO -biologicky rozložiteľný odpad

  • občania môžu priniesť: orezy zo stromov a kríkov, ktoré sa nezmestia do domáceho kompostéra

NadO – nadrozmerné odpady

  • privesiť bude možné napr. koberce, podlahoviny, parkety, linoleá, nábytok- v rozobratom stave, znehodnotené šatstvo, matrace, detské kočíky a pod.