Možnosť pripomienkovania zmien cestovných poriadkov