Úprava premávky regionálnych autobusov v IDS BK od pondelka 20.12.2021

Bližšie informácie na tomto linku:

https://www.idsbk.sk/oznamy/l4n1001ai41d/