Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra -oznámenie

Obec Píla oboznamuje občanov so zámerom : "Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra" Do dokumentácie možno nahliadnuť na obecnom úrade v úradných hodinách: http://obecpila.sk/?q=ou

 

link na maeriál: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pila-protipovodnove-opatrenia-...

 

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon 202212010_MŽPSR_príloha.pdf655.6 KB