Verejná vyhláška -Oznámenie začatia územného konanania