Verjená vyhláška - oznámenie

Zrušenie rozhodnutia č. OcÚ/Výst.16/2023/111 zo dňa 21.03.2023 o umiestnení stavby
„Dubová Kanalizácia – 2. etapa a rozšírenie vodovodu nové IBV“

PrílohaVeľkosť
PDF icon 20230605_Autoremedura vodovod dubová.pdf138.03 KB