Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Dubová