Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky/riaditeľa Centra voľného času Pezinok