Oznam

Výskyt medveďa hnedého v našom regióne

Vážení občania, v ostatných dňoch bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého v okolitých katastroch susediacich s našou obcou (v oblasti Lindava). Podľa vyjadrení odborníkov zo Štátnej ochany prírody je výskyt medveďa v oblasti Malých karpát prirodzeným javom a preto nie je žiaden dôvod na paniku. Je ale vhodné, aby sa občania počas pohybu vo voľnej prírode správali tak, aby k stretu s týmto zvieraťom neprišlo a to napríklad hlasným rozprávaním. Tiež nie je vhodné, aby sa v lese pohyboval človek sám.

Stránky