Oznam

OZNAM o zbere nadrozmernách odpadov

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona o odpadoch ohľadom likvidácie nadrozmerých odpadov budú v piatok dňa 29.3.2019 rozmiestnené po obci veľkokapacitné kontajnery. Kontajnery môžete využiť na umiestnenie rozmerných odpadov, ktoré sa nezmestia do klasických smetných nádob. K dispozícii budú počas víkendu.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené najmä na : napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, matrace, detské kočíky a pod.

Stránky