Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
009/2012 DZ Jozef Dobšovič Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
008/2012 DZ Helena Vavrinčíková, rod.Dobšovičová Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
007/2012 DZ Kristína Kyrinovičová , rod.Dobšovičová Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
006/2012 DZ Marian Dobšovič Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
005/2012 DZ Marcela Dobrá Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 900.00€ 16. 01. 2012 17. 01. 2012
004/2012 DZ Štefan Dobšovič Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 540.00€ 14. 01. 2012 17. 01. 2012
003/2012 DZ Andrej Púčik Sprostredkovanie daru z nadácie JOJ 900.00€ 16. 01. 2012 17. 01. 2012
001/2012 Kúpna zmluva Manželia Sennešoví kúpa pozemku 380.00€ 04. 01. 2012 10. 01. 2012
002/2012 Dohoda Š. Sustrik, Ľ. Sustriková dohoda o zámere vysporiadania pozemkov 0.00€ 05. 01. 2012 07. 01. 2012
10/2012 Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2012 ITF Slovakiatour 19. 12. 2011 19. 12. 2011
1709/2011 zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na realizáciu 2. RP revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí. Úrad Vlády SR 12. 12. 2011 12. 12. 2011
z30/20111 Dodatok k zmluve o pripojení ZSE - dodatok 05. 12. 2011 05. 12. 2011
34 predaj obecného pozemku 47m2 KP zmluva 24. 11. 2011 24. 11. 2011
z29/2011 zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera z.p. 18. 11. 2011 18. 11. 2011
16/§50j/2011 dohoda o poskytnutí príspevku Upsvar 16/2011 07. 10. 2011 07. 10. 2011
27 zmluva o združení prostreidkov s OZ Priatelia Píly Zmluva o združení 22. 09. 2011 22. 09. 2011
29 príspevok obce píla na spevnenie miestnej komunikácie Zmluva o združení II 22. 09. 2011 22. 09. 2011
pov10 finančná pomoc Dotácia obce Šenkvice 07. 09. 2011 07. 09. 2011
502/1/2011 dar obci Píla na zmiernenie následkov povodne ZMOS 20. 08. 2011 20. 08. 2011
pov11 finančná pomoc Darovacia zmluva - Budmerice 11. 08. 2011 11. 08. 2011
33 dar nadácie JOJ obci Píla Darovacia zmluva JOJ 01. 08. 2011 01. 08. 2011
pov9 finančná pomoc Dotácia obce Dubová 27. 07. 2011 27. 07. 2011
pov3 Darovacia zmluva - Nadácia VÚB 11. 07. 2011 11. 07. 2011
pov8 Dezinfekčné prostriedky Darovacia zmluva - Tatrachema 21. 06. 2011 21. 06. 2011
pov1 Darovacia zmluva Západoslovenskej energetiky a.s. obci Píla na pokrytie povodňových škôd. ZSE - Darovacia zmluva 21. 06. 2011 21. 06. 2011
pov2 Dotácia mesta Pezinok obci Píla na pokrytie povodňových škôd. Dotácia mesta Pezinok 17. 06. 2011 17. 06. 2011
25 Zmluva o prevode kníh 15. 06. 2011 15. 06. 2011
pov7 dezinfekčné prostriedky Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita 14. 06. 2011 14. 06. 2011
pov5 čistiace prostriedky Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita 11. 06. 2011 11. 06. 2011
pov6 pracovné náradie, voda Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita 11. 06. 2011 11. 06. 2011
pov4 čistiace prostriedky, náradie Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita 10. 06. 2011 10. 06. 2011
pov4 čistiace prostriedky, náradie Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita 10. 06. 2011 10. 06. 2011
1 výpožička vysušovačov Slovenská katolícka charita 10. 06. 2011 10. 06. 2011
pov12 prenájom dopravných značiek Zmluva o prenájme - Signatech 08. 06. 2011 08. 06. 2011
275111 vybavenie multifunkčného ihriska Zmluva o dielo - Alligo 27. 05. 2011 27. 05. 2011
1 Zmluva o poskytnutí dodácie BSK-dotácia 02. 05. 2011 02. 05. 2011
4/§50j/2011 dohoda o poskytnutí príspevku UPSVAR 27. 04. 2011 27. 04. 2011
38/§50i/2011 dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa §50i UPSVaR 23. 02. 2011 23. 02. 2011
120193443 zmluva o pripojení odberného miesta ZSE 23. 02. 2011 23. 02. 2011
120193444 zmluva o pripojení odberného miesta ZSE 23. 02. 2011 23. 02. 2011
120193445 zmluva o pripojení odberného miesta ZSE 23. 02. 2011 23. 02. 2011
269/2011 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v Bratislave 23. 02. 2011 23. 02. 2011
20110207 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest (software) 3 W Slovakia, s.r.o. 07. 02. 2011 07. 02. 2011
11K221018 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03. 02. 2011 03. 02. 2011
01/21/2011 Zmluva o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom ANEO, s.r.o. 10. 01. 2011 10. 01. 2011
29/006/10 zmluva o úvere + dodatok o splácaní Dexia 29. 07. 2010 29. 07. 2010
11/2015 Zmluva o prevode vlastníctva Slovenský pozemkový fond kúpa pozemkov 1 688.04€ 27. 02. 2015 27. 02. 2015

Stránky