Obecný úradzimná Píla

Oznam o výskyte medveďa hnedého

Dňa 5.8. 2021 cca o 20.30 hod bol návštevníkmi lesa vo zvernici Biela Skala spozorovaný medveď hnedý. Na túto skutočnosť bola obec upozornená od Lesnej správy Píla

Upozorňujeme návštevníkov lesa, že počas prechádzok do lesov je potrebné sa správať obozretne, primerane hlasno a nevchádzať do neprehľadného terénu či krovín.

Stránky