Obecný úradzimná Píla

BSK - ponúka možnosť rozhodnúť na aké projekty sa minie časť rozpočtu kraja

Bratislavský samosprávny kraj po prvýkrát vo svojej histórii prichádza s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov, prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty.

Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €. 

Dotácie

Každý rok sa snažíme získať nejaké dotácie pre našu Pílu. Žiaľ ich pridelovanie ide po rôznych linkách a často-krát nemá nič spoločné s transparentnosťou. V tomto roku sa uchádzame už o piatu. Najprv sme žiadali BSK, dostali sme 12 000€ :-)

Tiež máme podanú žiadosť na Min. vnútra na kamerový systém, žiadame aj na Zmeny a doplnky územného plánu na min. dopravy a reg. rozvoja a min. týždeň som niesol ďaľšiu na Ministerstvo financií.  Zlatí, dnes nám napísali takýto mail:

Stránky