Obecný úradzimná Píla

Prieskum spokojnosti občanov s vývozom odpadov - Marius Pedersen,a.s.

Firma Marius Pedersen si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie dotazníkov spokojnosti.

Vyplnené dotazníky stačí poslať mailom, alebo poštou na našu prevádzku. Je to uvedené aj v dotazníku. Doručené dotazníky , ktoré k nám prichádzajú počas roka, budú tiež zahrnuté do hodnotenia.

 

Stránky