Obecný úradzimná Píla

Pozvánka na prezentáciu protipovodňovej ochrany

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na prezentáciu štúdie protipovodňovej ochrany obce Píla, ktorú pripravil prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.

Prezentácia sa uskutoční v stredu 25.7.2018 od 17-tej hodny v priestoroch Osvetovej besedy.

Stránky