Obecný úradzimná Píla

Prezentácia protipovodňových opatrení pre obec Píla

Prezentácia sa uskutočnila v stredu 25.7.2018 o 17-tej hode v priestoroch Osvetovej besedy. To čo predstavil prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. si môžete pozrieť v priloženom súbore.

 

List občanom2018 + dotazníky

Vážení občania,

v týchto dňoch sa Vám do rúk dostalo tohoročné číslo občasníka spolu s priloženým listom a dvomi dotazníkmi. V prípade, že potrebuje viac formulárov pre SMS registráciu, alebo ste sa k daným materiálom nedostali, tu si ich môžete stiahnuť.

RM -starosta

Stránky