Obecný úradzimná Píla

Dotácie

Každý rok sa snažíme získať nejaké dotácie pre našu Pílu. Žiaľ ich pridelovanie ide po rôznych linkách a často-krát nemá nič spoločné s transparentnosťou. V tomto roku sa uchádzame už o piatu. Najprv sme žiadali BSK, dostali sme 12 000€ :-)

Tiež máme podanú žiadosť na Min. vnútra na kamerový systém, žiadame aj na Zmeny a doplnky územného plánu na min. dopravy a reg. rozvoja a min. týždeň som niesol ďaľšiu na Ministerstvo financií.  Zlatí, dnes nám napísali takýto mail:

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Podľa § 82 ods. 7zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konanie:

Stránky